Shporta juaj eshte e zbrazet

Informacion mbi dorezimin

Nëse ju nevojitet ndihme ju lutem na kontaktoni ne numrin tone te telefonit +38349111277.
Përmbajtja e shportës do te finalizohet nëse vendosja e porosisë do te behet duke klikuar butonin Rendit. Në do te dërgojmë një e-mail konfirmimi ne lidhje me porosinë e dhëne. Në mungese te sasisë ne mund te mos jemi ne gjendje qe te konfirmojmë porosinë tuaj. Në raste te tilla, në do t’ju informojmë. Në do t’ju lëshojmë një fature duke përfshire TVSH-ne për secilën blerjeje cila gjithashtu do te përfshije te dhënat e produktit (numrin e artikullit,% e TVSH-se, emrin e produktit, çmimin neto, vlerën e produkteve, çmimin bruto dhe nëse aplikohet dhe garancinë e produktit), te dhënat e pagesës dhe koston e postes.

 

PER MOMENTIN SHPERNDARJA ËSHTË E MUNDUR VETEM NE TERRITORIN E KOSOVES!

 

X