Identifikimi anonim i perdoruesit (cookie)

 

Per OFFICE SHOES KOSOVO llc (me adrese: Albi Mall,Zona e re industriale Veternik 10000 Prishtinë, Kosovë, (ketu e me poshte si: Operatori) nje pike e rendesishme eshte te mbroje te dhenat e klienteve te saj (ketu e meposhte: Perdoruesit) ne faqen e internetit www.officeshoes.-ks.com (ketu e meposhte: Website) i cili manaxhohet nga Operatori, duke siguruar te drejten e Perdoruesve per tu informuar, e cila sigurohet nga Rregullat e Mbrojtjes se te Dhenave te Operatorit.
Operatori,si dhe shume kompani te tjera perdor “cookies” ne faqen e internetit te saj Kjo rregullore permban informacion mbi perdorimin e "cookies

1. Cookies
Faqja e internetit perdor ID te perdorueseve anonime, te ashtuquajturat “cookies”, me qellim te sigurimit te perdorimit te faqes se internetit, integritetit te berjes se radhes dhe procedures se regjistrimit dhe vendosjes se sherbimeve dhe permbajtjeve te personalizuara qe jane relevante per interesin e Perdoruesit. ‘Cookie” eshte nje sasi e vogel e te dhenave (nje skedar informacioni unik teksti) i cili regjistrohet ne shfletuesin (kompjuterin) e perdoruesit dhe qe lexohet nga ai server i internetit qe e ka vendosur ate. Cookie punon si nje identifikues personal i cili regjistron preferencat e perdoruesit dhe te dhenat e dhena me heret. Nje cookie zakonisht permban emrin e faqes ku fillon cookie, "lifespan" e cookie (sa kohe qendron ne pajisjen e perdoruesit) dhe vlera e cila zakonisht eshte nje numer individual i gjeneruar rastesisht. Duke perdorur cookies te dhenat e ofruara nga Perdoruesi me pare mund te permiresohen ne viziten e ardhshme te internetit, prandaj koha e shfletimit te Perdoruesit reduktohet dhe perdorimi i faqes se internetit eshte thjeshtesuar.
Cookies jane vende ne kompjuterin e Perdoruesit individualisht dhe ato mund te lexohen vetem nga ai server i internetit i cili i ka vendosur ato.
Pershkrimi i cookies aplikuar:

 

 

Pershkrim

 

Emri i Cookie

Funksioni I cookie

 cookies_agree_bar

Kontrollon nese vizitori klikon OK ne ikonen  cookie.

 identity

Perdor detajet ne rendin e meparshem

 ofcsess

Seksioni Cookie ; cookie e pergjithshme per te dhenat e perdoruesit; te tilla si seksioni id

 poslednjimodeli

Shfaq listen e modeleve te fundit te shikuara  nga vizitoret

 remember_code

Lejon qe klienti i regjistruar te mbetet i regjistruar ne zonen 'Llogaria ime'

 time_open_3

Kontrollon nese banner u eshte shfaqur para perdoruesve me pare

Third party cookies

 

Cookie name

Funksioni Cookie

 ssupp.*

SMART SUPP CHAT  -  Ne linje me suportin

 _ga; _gid

GOOGLE ANALYTICS – grumbullon informacion per te bere analiza te ndryshe per komentet  e klinteve

 tsm tu; u; uu;

RTB HOUSE – Tregon produkte te OFFICE SHOES te ngjashme me ato qe klinte kane pare ne broshurat, ne banerat apo ne faqe intereneti te tjera te lidhuar me  OFFICE SHOES

 TestIfCookieP; csync; pid;

SMART SUPP CHAT –Analizon sjelljen ne faqen e internetit ne menyre qe te ofroje nje support me te mire ndaj klientit.

 __cfduid

CDN per imazhet

 fr

FACEBOOK  - per te targetuar perdoruesit nga faqja e Facebook.

 IDE; test_cookie

GOOGLE DOUBLECLICK - Tregon produkte te OFFICE SHOES te ngjashme me ato qe klinte kane pare ne broshurat, ne banerat apo ne faqe intereneti te tjera te lidhuar me  OFFICE SHOES

 

Cookie-k élettartama (törlés időpontja):

Cookie name Koha e Cookie
cookies_agree_bar 7 dite
identity 2 vite
ofcsess 48 ore
poslednjimodeli 4 vite
remember_code 2 vjet
time_open_3 1 vite
Third party cookies  
_ga; _gid 2 vjet
TestIfCookieP; csync; pid; 1 vit
__cfduid 1 vit
fr 180 dite
IDE; test_cookie 2 vjet

 

2. “Web beacons”
Indeksimet ne ueb (web beacons) perdoren per te dorezuar cookies dhe per te krijuar statistika ne lidhje me faqen e internetit: numrin e vizitoreve te nje faqe te caktuar ose numrin e klikimeve ne nje kohe te caktuar.

 

3. Informacion i pergjithshem
Perdoruesi pranon perdorimin e cookies ne viziten e pare te internetit me deklaraten e tij te shprehur duke shtypur (klikuar) "Pajtohem" ne dritaren pop-up.
Perdoruesi mund te vendose shfletuesin e tij per te mos perkrahur cookies. Nese Perdoruesi e ben kete, disa veçori te dobishme te Faqes nuk jane te disponueshme.

3.1. Bllokimi i cookies
Perdoruesi ka mundesine per te vendosur preferencat e cookies ne çdo shfletues te internetit. Shumica e shfletuesve lejojne cookies sipas parazgjedhjes. Keto cilesime default mund te ndryshohen per te bllokuar cookies ose per te paralajmeruar Perdoruesin per perdorimin e cookies. Eshte e rendesishme qe disa sherbime te internetit varen nga pranimi i cookie-t; prandaj nese ata jane te bllokuar Perdoruesi mund te perjetoje nderprerjen e papritur ne faqen e internetit, ne nje rast me te keq sherbimet e internetit mund te behen te padisponueshme.

3.2. Pastrimi i cookies
Nese Perdoruesi synon te fshije cookies nga faqja e internetit ose nuk ka ndermend t'i perdore ato, ai mund ta beje kete duke gjetur zgjidhjen e mundshme ne menune e ndihmes se shfletuesit. Ju lutem vini re se ne rast te bllokimit te cookie-ve pjese te caktuara ose te gjithe veprimet e internetit mund te behen te padisponueshme.
Operatori mban te drejten te modifikoje ose perditesoje kete Politike ne te ardhmen pa ndonje njoftim paraprak. Perditesimi i fundit mund te shihet ne fund te kesaj Politike. Operatori rekomandon qe Perdoruesit te kontrollojne kete Politike kohe pas kohe ne menyre qe te jene te informuar per hapat qe operatori ndermerr per te mbrojtur te dhenat e tyre personale dhe per te ushtruar te drejten e tyre per informim.

Prishtine, 20 Shkurt 2020

 

X